Verksamhet

Vid nybyggnad, ombyggnad och ändrad användning ställs tillgänglighetskrav i bygglagstiftningen. Tilt Konsult hjälper dig att identifiera och uppfylla kraven.

Exempel på tjänster:

  • ritningsgranskning
  • inventering/platsbesök
  • rådgivning
  • utförandekontroll (besiktning)
  • skriftliga utlåtanden för samtliga skeden

Över 300 genomförda tillgänglighetsuppdrag inom bland annat:

  • bostäder
  • skolor/förskolor
  • kontor/arbetsplatser
  • handel

Tilt Konsult är specialiserat på tillgänglighet inom byggbranschen.
Företaget startades 2018 och drivs sedan 2022 som aktiebolag.
Uppdrag utförs åt företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Konsulttjänster utförs av Karin Bäckström, Certifierad Tillgänglighetssakkunnig TIL2.
Certifikat utfärdat av Kiwa, giltigt tom 2028-04-01.
Arkitektexamen från KTH 2006.
Medlem i Sveriges Arkitekter och TILRF samt del av tillgänglighetsnätverk.