Verksamhet

Vid nybyggnad, ombyggnad och ändrad användning ställs tillgänglighetskrav i bygglagstiftningen. En tillgänglighetskonsult kan hjälpa dig att identifiera och uppfylla kraven.

Parkeringsplatser med rullstolssymboler

Exempel på tjänster som tillgänglighetssakkunnig:

  • ritningsgranskning
  • inventering/platsbesök
  • rådgivning
  • utförandekontroll (besiktning)
  • skriftliga utlåtanden för samtliga skeden

Över 300 genomförda tillgänglighetsuppdrag inom bland annat:

  • bostäder
  • skolor/förskolor
  • kontor/arbetsplatser
  • handel

Tilt Konsult är specialiserat på tillgänglighet inom byggbranschen.
Företaget startades 2018 och drivs sedan 2022 som aktiebolag.
Uppdrag utförs åt företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Konsulttjänster utförs av Karin Bäckström, Certifierad Sakkunnig Tillgänglighet TIL2. Certifikat utfärdat av Kiwa, giltigt tom 2028-04-01.
Arkitektexamen från KTH 2006.
Medlem i Sveriges Arkitekter och TILRF samt del av tillgänglighetsnätverk.